Næringsinteresser og vern

Vern og næringsinteresser, lokaldemokrati og statlig overstyring kolliderer mange steder i Norges flotte natur. Både lokalpolitikere og grunneiere følte seg trampet på i vernesaken om Trillemarka. Tilsvarende saker kan vi få langs grensene for naturreservatene på fjellet og i strandsonepolitikken, skriver stortingskandidat Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: privat

Nå skal det lages fylkesdelsplaner for Hardangervidda, et samarbeid mellom Buskerud, Telemark og Hordaland. Hardangevidda aust har hatt en plan i mange år, men nå skal en helhetlig plan lages for hele vidda. Her må hyttebygging, reinområder, turstier og alpinanlegg sees under ett. Spesielt grensene for villreinens områder vil nok skape debatt.

Det er viktig at den nye planen forankres lokalt. Det vil den også gjøre dersom langsiktighet og bærekraftighet for naturen og villreinen er ivaretatt. Da må kanskje både hyttebyggere, alpinister og ivrige turgåere ofre litt, men en ansvarlig plan vil hindre statlig inngripen og overstyring.

Ulla Nordgarden
Buskerud Venstre, stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**