Det er mange gode grunner til å velge seg Risør. Risør Kammermusikkfest er en av dem

En magisk kveld på Stangholmen, med speilblankt hav på den ene siden og den hvite by ved Skagerrak badet i sol på den andre siden. Vi snakker om Risør kammermusikkfest og deres glimrende utekonsert, som utgjør en av mange gode grunner for på bosette seg i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Økt bosetting og næringsutvikling er Venstres hovedmål.

Økt bosetting og næringsutvikling er Venstres hovedmål.
Foto: Jan Einar Henriksen

Ubetinget suksess
Risør Kammermusikkfest klarer det ingen andre har gjort gjort før dem, nemlig det kunststykke å holde en utendørs kammermusikkfest med høyt profilerte stjerner på en holme i skjærgården. Tenk bare på hva en måtte betalt for en tilsvarende konsert i utlandet, mens vi i lille Risør kan nyte godt av verdensstjerner nærmest gratis, og i hvilke omgivelser.

 Risør kommune må ta lærdom av festivalenes suksesskriterier og overføre dem for å få økt bosetting og økt næringsutvikling.

Risør kommune må ta lærdom av festivalenes suksesskriterier og overføre dem for å få økt bosetting og økt næringsutvikling.
Foto: Jan Einar Henriksen

Ta lærdom
Risør Venstre retter en stor takk til alle som står bak Risør Kammermusikkfest og alle de andre festivalene i Risør. Reklameverdien og den positive omtalen vi får er gull verd og Venstre mener Risør kommune nå bør se nærmere på suksesskriteriene for Risør kammermusikkfest og de andre festivalene i Risør, og benytte dette for å skape økt bosetting og næringsutvikling i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**