Venstre vil høre ungdom

Kongsvinger Venstre vil ha forsøk med stemmerett fra 16 år ved kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Samtidig vil vi styrke undervisningen om politikk, demokrati og valg i ungdomskolen. Stortinget har laget en forsøksordning med lavere stemmerettsalder.Man inviterer kommunene til å delta i forsøket. 16-års-grensen skal bare gjelde for kommunevalg. Det skal fortsatt være 18-års-grense for å kunne velges inn i kommunestyret.
Venstre foreslo i kommunestyremøtet 18. juni at Kongsvinger skal søke om å få delta i forsøket. Kommunen har barn og unge som et uttalt satsingsområde, og vi vil la 16- og 17-åringene få være med å styre sitt eget lokalsamfunn. Vi tror også at lavere stemmerettsalder øker sjansen for ungdommene fortsetter å stemme ved valg når de blir eldre.
Dessverre fikk forslaget ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**