Vurderer asylmottak på Jegertunet

Noen måneder etter at Hero AS droppet planene om asylmottak på Jegertunet, vurderes det på nytt å etablere et asylmottak på samme sted. Representanter fra familien Nomeland og Tokla AS, som i dag driver asylmottak i Lyngdal og på Bygland, var fredag i Risør for å vurdere mulighetene for å etablere et såkalt TA mottak på Jegertunet for opp til 25 asylsøkere med særlige behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Nina B. Lindekleiv, UDI Region Sør fra en tidligere møte med formannskapet i Risør

Nina B. Lindekleiv, UDI Region Sør fra en tidligere møte med formannskapet i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør bystyre har vært rimelig klare på at det skal satses på reiseliv i Øysang/Gjernes området, og reguleringsformålet for utbyggingsplanene ved Jegertunet er da også klart definert som reiselivsanlegg. I tillegg er det en rekke lokale og eksternebedrifter som satser på reiselivsanlegg i området, og nye planer ble godkjent i HU for plan, miljø og tekniske tjenester så sent som i juni 2009.

Det er derfor vanskelig å se for seg at politikerne vil akseptere en søknad om å endre reguleringsformål for området rundt jegertunet, ikke minst om dette vil kunne medføre konsekvenser for de øvrige næringsutviklere i området.

En annen forespørsel om å etablere et asylmottak på næringsområdet v/Moland Øst er da også avvist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**