Fylkesutvalget støtter Venstres jernbanepolitikk

Flertallet i fylkesutvalget ga si tilslutning til Venstres forslag om å sette en målsetting for reisetid på Gjøvik- og Dovrebanen. Innen 2016 bør reisetiden Gjøvik -Oslo være 90 minutter
og Lillehammer – Oslo 80 minutter innen 2020 foreslo Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Idag bruker toget Gjøvik – Oslo litt over 2 timer og Lillehammer – Oslo 2 timer og 15 min. Flertallet som bestod av Høyre, Sp, SV, Krf og Venstre som forslagstiller, gikk for å sette følgende målsettinger i handlingsplanen for jernbanesatsingen innefor NTP 2010-2019.

Forslaget sier at målsettingen for Gjøvikbanen er en reisetid på 90 minutter Gjøvik-Oslo innen 2016 og 80 minutter for Lillehammer – Oslo innen 2020.

Disse målsettingene er realistiske, mener Eivind Brenna, men det kreves vilje til å prioritere alle de større og mindre investeringene som skal til. Det er gjennom slike forpliktende vedtak man kan komme videre på jernbanesatsingen.

Ap og Frp i fylkesutvalget valgte å stemme mot dette forslaget.

NTP fra den rødgrønne regjeringen mangler beklageligvis den nødvendige prioritering av jernbane sier Brenna siden dobbeltspor Hamar – Lillehammer ikke er med og det heller ikke satses på Gjøvikbanen.

Videre påpeker han at toget i Norge har en snittfart på 60 km i timen, noe som er altfor for dårlig. Reisetidsmål vil være viktige for framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**