Vi vil noe med Lillesand

Frp harselerer med kulturforkjempere, og bruker begrepet på en måte som viser at det er oss (Frp og kulturmotstanderne) mot dem (kulturforkjemperne). Vi vet at Frp ønsker å fjerne all støtte til kultur som ikke klarer seg på egne bein — ref. partiprogrammet. Med deres kulturpolitikk ville kanskje Lillesandsda’ene, Jernbyrden og E-Teateret vært en saga blott?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De mottar alle penger fra det offentlige. Det er derfor ikke særlig overraskende at partiet ikke ønsker å støtte opp om kulturen og frivilligheten på Gamle Møglestu. Venstre mener at kultur er viktig for demokratiet, for samholdet og for glede. Et mangfoldig kulturliv kan ikke skapes ved sterk statlig styring, men den kan heller ikke leve under rene markedskrefter. Noe offentlig finansiering må derfor finnes!

Det mest rørende i fredagens innlegg er Frps tro på at Venstre styrer administrasjonen i Lillesand kommune. Vi har dessverre ikke så stor innflytelse. Men Frp skal ha rett i at kommunens innbyggere ville merke en kulturpolitikk med utgangspunkt i Venstres program. Det ville blitt riktig trivelig hele året!

I enhver debatt trekkes eiendomsskatten fram. Vi gikk til valg på at skatten måtte komme, ettersom flertallet i forrige bystyre hadde vedtatt ny skole uten inndekning. Det blir derfor noe pussig når partiet som ikke hadde inndekning for ny skole plutselig kaller seg økonomisk ansvarlige. Det er også pussig at partiet som har motarbeidet salg av Smedmyra, på tross av tidligere vedtak om salg, plutselig kritiserer Venstre for ønsket om å beholde Gamle Møglestu som også er vedtatt solgt.

Vi vil beholde Gamle Møglestu. Vi mener at det er annen bygningsmasse som er vesentlig mer innbringende enn denne gården. Et salg av en mindre del av Dovre til private seniorboliger vil f.eks gi nærmere 10 millioner. Det er langt over Høyres 3,5 millioner for Gml. Møglestu (selv om Nytrøen mener den kan selges for 7 millioner). Et salg slik vi skisserer vil både bidra til å skaffe flere boliger til eldre og løse den økonomiske knuten. De mørkeblå partiene gjentar seg selv og dytter fram kostnader for vedlikehold og oppussing som ikke er reelle. Ingen av tallene de opererer med har i seg den enorme frivillige innsatsen som ønskes lagt ned på gården eller mer kostnadseffektive løsninger.

Lokaler i en flerbrukshall kan aldri erstatte kultursenteret på Gamle Møglestu. Skal Husflidlaget inn mellom badmintongruppa og håndballgruppa? At Frp i tillegg mener at gården bør stå tom i flere år er meningsløs bruk av kommunal eiendom.

Venstre ønsker at kulturen får blomstre, at frivilligheten blir verdsatt og at det pekes ut mål for hva Lillesand skal være framover. Hele kommunen har et enormt potensiale for å bli enda mer attraktiv og trivelig. En kommune folk ønsker å flytte til, med steder hvor man møtes for å drive hobbyen sammen eller oppleve noe sammen. Det er mulig med en levende helårsby, men da må vi også tørre og satse på noen områder.

Vi vil noe med Lillesand!

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**