Lite konstruktivt av SV i miljøpolitikken

I et avisinnlegg i Lindesnes Avis den 29/6 gikk SVs stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen til angrep på Venstre. I dette innlegget svarer stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen fra Vest-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg i Lindesnes Avis 1/7 2009

Miljøpolitisk talskvinne for Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, går til kraftig angrep på Venstre i sitt innlegg i avisen den 29/6. Samtidig skryter hun av det SV har fått til i regjering. Hun viser til betydningen av Norges klimamål og en ambisiøs klimapolitikk når verdens nasjoner i år skal samles for å forhandle om en ny klimaavtale. Det er behov for å supplere Thorkildsens innlegg.

Da den rødgrønne regjeringen la fram sin klimamelding for en tid tilbake var forslaget tungt basert på handel med kvoter og tiltak i utlandet, og inneholdt ikke de nødvendige tiltakene på hjemmebane. Det var etter press fra Venstre sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, og gjennom de påfølgende forhandlingene om klimaforliket, at vi har fått på plass ambisiøse mål og tiltak for norsk klimapolitikk. Det er disse målene og tiltakene Norge har høstet ros for i utlandet. Denne historien kjenner SVs Inga Marte Thorkildsen ualminnelig godt, fordi det var hun som var saksordfører for klimameldingen og det var hun som tok på seg jobben med å prute ned klimatiltakene som Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti hadde i sitt opprinnelige forslag.

WomanSea

Resultatet av forhandlingene ble godt og langt mer offensivt enn regjeringens opprinnelige opplegg. Klimaforliket er et første og viktig skritt i et tverrpolitisk samarbeid om klimapolitikken i Norge. Det er derfor synd at Sosialistisk Venstreparti og Inga Marte Thorkildsen har falt tilbake til skyttergravene ved å angripe Venstre. Det er lite konstruktivt og et dårlig utgangspunkt i forhold til å løse de store miljøutfordringene vi i fellesskap står ovenfor.

Mens Thorkildsen bruker kreftene på å rakke ned på Venstre sier hun lite om hva SV vil i miljøpolitikken. Venstre har konkrete mål med vår politikk. Venstre vil blant annet:
• tredoble satsingen på utbygging av vindenergi i neste stortingsperiode

Kristiansand-Oslo_3-20-20

• redusere reisetiden med tog fra Oslo til Kristiansand til tre timer innen 2020
• opprette et nytt statlig investeringsselskap for investering i klimateknologi
• verne flere naturverdier i vassdrag mot kraftutbygging og
• gjennomføre en skattereform med redusert skatt for bedrifter og lønnsmottagere og økte skatter på forurensing og miljøskadelig atferd.

Venstres grønne politikk er framtidsrettet, bra for miljøet og bra for næringslivet.

Anne Margrethe Larsen

Våre mål er krevende og ambisiøse for Norge og helt avgjørende for å snu utviklingen i en grønn retning.

Anne Margrethe Larsen
stortingsrepresentant Venstre, Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**