Stortingsvalget 2009

Fra 1. juli -09 kan du forhåndsstemme til Stortingsvalget 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Les alt om Stortingsvalget 2009 på Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**