Bli medlem i Risør Venstre

Risør Venstre gikk til valg i 2007 med mange dyktige listekandidater fra ulike deler av kommunen og med en fin spredning i alder og kompetanse. I tillegg hadde vi et godt valgprogram med økt bosetting og næringsutvikling som våre klare hovedmål. Venstres politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre, og vi trenger din hjelp for å nå våre mål og ikke minst utarbeide nye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen

Jan Einar Henriksen

Etter valget høsten 2007 fikk Risør Venstre 4 bystyrerepresentanter med 13,8 % av stemmene (kun Ap og Høyre fikk større oppslutning), og en økning på 8,2 % i forhold til kommunevalget i 2003.

Skal vi sikre vekst og utvikling i Risør, og samtidig ta vare på våre grunnleggende verdier er Risør Venstre avhengig av gode medlemmer, enten de er aktive i ulike politiske utvalg, deltar i

Steinar Gundersen

Steinar Gundersen

grunnleggende lagsarbeid eller kommer med politiske innspill i ulike saker.

Teamarbeid
Risør Venstre jobber i team, har faste styre- og gruppemøter hver måned, og sender jevnlig ut informasjon til medlemmene via e-post. I tillegg har vi en godt besøkt internettside (www.risor.www.venstre.no) hvor vi jevnlig fremmer nyheter og våre synspunkter.

Willy Thorsen

Willy Thorsen

Vedlagt finner du et eksemplar av Risør Venstres valgprogram for perioden 2007-2011. Styret er godt fornøyd med måloppnåelsen så langt i

Dag Jørgen Hveem (V)

Dag Jørgen Hveem (V)

valgperioden og vedlegger budsjettvedtaket for 2009 slik at du selv kan se om vi er på rett veg.

Maria Aspeseter

Maria Aspeseter

Vi håper du deler vårt politiske syn og at du sympatiserer med Risør Venstre. Det er derfor vårt ønske at du blir medlem i Risør Venstre og tar del i vårt arbeid for å gjøre Risør til et bedre sted å bo for både gammel og ung.

Stian Lund

Stian Lund

Bli med på teamet og bli medlem i Risør Venstre du også.

Mener du å ha lest denne melding før? Ja da har du helt rett, for den ble forrige gang publisert på vår hjemmeside og i AAB i mai, men en god ting kan ikke gjentas for ofte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**