LO med PR stunt på andres bekostning?

Jeg kjenner meg ikke igjen i LOs beskrivelse av Risør som “verstinger” på arbeidsmiljø, og tar sterk avstand for denne form for politiske utspill uttaler Risør Venstres leder Jan Einar Henriksen i en kommentar til torsdagens oppslag i AAB. At Gjermund Røysland kommer med en uttalelse er en sak, men når LO sekretær Agnes Norgård henger seg på, og bekrefter at Risør tradisjonelt sett er blant verstingene skjønner vi at valgkampen er i gang, også i LO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre reagerer på LOs kritikk av næringsdrivende i Risør

Risør Venstre reagerer på LOs kritikk av næringsdrivende i Risør

Ikke slik å forstå at Venstre er imot tariff, tarifflønn, skriftlige arbeidsavtaler osv., snarere tvert om, men Venstre reagerer på metodevalget og holdningen for LO undersøkelsen.

Det virker ikke tillitsvekkende når aksjonsleder Røysland, iflg. AAB først går høyt på banen med klar kritikk og betegner næringsdrivende i Risør som verstinger, for deretter å moderere seg etter å ha blitt imøtegått av de næringsdrivende. Vanlig høflighet tilsier vel også at de(n) som som driver en eller annen form for oppsøkende virksomhet presenterer seg, legitimerer seg og tar kontakt med innehaver før undersøkelsen iverksettes og de ansattes tid benyttes.

Hvilken hjemmel eller rett har f.eks LOs sommerpatrulje til å be om å få seg forelagt de ansattes skriftlige arbeidavtalene uten å ha den enkeltes samtykke til det?

Det er vel også god kotyme å la den enkelte leder få mulighet til å kommentere resultatet av undersøkelsen for å rette opp feil eller misforståelser før man går ut i media med mulighet for å fremføre feil informasjon.

Vi registrerer at SVs førstekandidat i Aust Agder også er avbildet som medlem i LOs sommerpatrulje og dermed får det hele en klar politisk profil. Det styrker oss i meningen om at sterke interesseorganiasjoner som LO, NHO m.fl. bør få forbud mot økonomisk støtte til politiske partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**