Skremmende rusutvikling

Økende rusproblematikk, og spesielt blant de helt unge er skremmende. Dette er nok ikke et fenomen som er enestående verken for Hammerfest eller Finnmark for den del. Men det er jammen på tide at dette nå blir tatt alvorlig, sier leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Vi kan ikke tillate at unge mennesker på denne måten får livet sitt ødelagt, på grunn av voksne mennesker sin kyniske måte å tjene penger på. For det er nemmelig det som til slutt er sakens kjerne sier venstrelederen.

-Det etterlyses mer ressurser til forebyggende arbeid og rehabilitering, og det trenges virkelig til de grader, slik situasjonen er i dag. Men vi må ikke glemme at det faktisk er noen som etterfyller markedet med rusmidler til egen fortjeneste. Der må det nå settes inn store ressurser, og meget strenge straffer må til, skal man ha den minste sjanse til å stoppe denne uheldige utviklingen sier Soløy, som også presiserer at “Det nytter ikke å lense en lekk båt, uten også å tette hullet, for da vil den synke uansett”.

Lederen i Finnmark Venstre sier til slutt at det nå er på tide at Justisministeren tar utfordringen med å komme i dialog med politiets tillitsvalgte. For med et motivert politikorps ute i felten, sammen med tilstrekkelige ressurser så er det faktisk mulig å redusere tilgangen på rusmidler. I tillegg så må det også på plass kvalifisert personell ute i kommunene for å få et godt rusvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**