Du kan forhåndsstemme nå

Forhåndsstemmingen til stortingsvalget 2009 er startet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

Ny ordning i år: Du kan stemme fra 1. juli.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli til og med 9. august henvende deg til kommunen på telefon 32 79 71 00 og avtale tid for å stemme på Hovtun. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon!

Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter onsdag 10. august, og det vil bli anledning til å avgi forhåndsstemme på Tofte, Klokkarstua og i Sætre. Se kommunen sin hjemmeside for informasjon om tid og sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**