Frps innvandringsmyter

Venstre tar sterk avstand fra holdninger som skaper fordommer, intoleranse og diskriminering i debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering. Venstre vil i stedet bidra til en saklig debatt om de utfordringer og muligheter som følger med integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I et fylke der nærmere hver tredje du møter på gata stemmer FrP, er det viktig med en klar motrøst i innvandringsdebatten. Fremskrittspartiet dyrker mange myter i debattene om innvandring og integrering.

Asyls flytning immigrasjon

En av dem er at det bare er de selv som står opp for "norske" og liberale verdier, mens alle andre er naive og ettergivende. Argumentasjonen skifter over tid, men det grunnleggende står fast: Kampen mot at mennesker med en ikke-vestlig bakgrunn skal få komme til Norge.

Stadig flere med annen bakgrunn enn den rent norske står fram, viser hvem de er, og forlanger med rette å bli akseptert som nordmenn. Abid Q. Rajas dialogmøter er ett eksempel på å gå til roten, konfrontere verdier og holdninger i full åpenhet. Mange troll vil sprekke i en slik prosess.

Venstre mener at menneskers frie bevegelser over landegrenser er en grunnleggende liberal verdi, til beste for det enkelte menneske og for samfunnene. Innvandring er både positivt og helt nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft. Det er også avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom flyktningpolitikken.

Fra et liberalt ståsted er det åpenbart problematisk med kulturer og holdninger som blander religiøs og politisk makt, som bidrar til undertrykkelse av kvinner og barn og som gjør det til en forbrytelse å skifte livssyn. Hele Venstres program og politiske engasjement er et uttrykk for frihetskamp mot alle former for undertrykkelse av enkeltmennesker. Det meste av dette deler vi med de fleste partiene i Norge.

Jeg vil påstå at Fremskrittspartiet ikke fremmer integrering og liberale verdier, men nører opp under fordommer, intoleranse og generalisering av mennesker. Partiet kan umulig ha tillit til demokratiske og liberale verdiers bærekraft, når de mener at muslimske innvandrere til Norge vil svekke eller avskaffe disse verdiene. FrP forutsetter at alle muslimer er høyreligiøse, at islam er statisk og at generasjon følger generasjon uten endring. All erfaring tilsier det stikk motsatte: Mennesker endrer seg under nye impulser, ungdom gjør opprør, mennesker og kulturer modnes. Men hvis etniske nordmenn skyver muslimer unna; hvis vi fortsetter å stigmatisere og generalisere vil vi kunne se eksempler på det motsatte, nemlig at sinne, hat og fortvilelse vokser fram. Derfor er dialog, medmenneskelig respekt og ærlig, gjerne konfronterende debatt så viktig.

Venstre har i årevis hatt en nyansert og ærlig integreringspolitikk. Utfordringer knyttet til manglende norskkunnskap og overrepresentasjon på arbeidsledighetsstatistikken skal vi jobbe med gjennom seriøs politikk, som vi for eksempel gjorde i Bondevik II da introduksjonskurset ble etablert.

FrPs myter står for fall. Også den om "at det ikke er lov" å si det man mener av frykt for å bli kalt rasist. Venstre vil kjempe for FrPs rett til å si det de mener, også de meningene vi ikke liker. Vi vil møte dem med saklighet og fakta. Da sprekker fordomstrollene, og vi kan bekjempe de reelle truslene der vi ser dem.

Unge-Venstre-Asylsøker

I kampen for demokratiet og friheten vil norske muslimer delta sammen med oss. Da driver man ikke billig velgerjakt som feilaktig gjør dem alle til demokratiets fiender.

Anne Margrethe Larsen
Stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**