Valg 09: Program og brosjyrer

Her kan du laste ned Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2009 – 2013 og brosjyrer som deles ut i valgkampen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi legger ut lenker til program og brosjyrer etter hvert som de blir klare.


Stortingsvalgprogram for perioden 2009 – 2013
vedtatt på Venstres landsmøte i 2009 (104 sider) gir en samlet oversikt over Venstres politikk.

Vestfold Venstres kandidatbrosjyre (12 sider) presenterer førstekandidat Kåre Pettersen og andre kandidater på Vestfold Venstres liste ved Sortingsvalget – og deler av Venstres politikk som er viktig for Vestfoldsamfunnet.

Hovedbrosjyre, Venstre, Skei Grande, Sponheim, Elvestuen

Venstres hovedbrosjyre (16 sider) gir en kortfattet innføring i Venstres viktigste prioriteringer innenfor miljø, kunnskap og velferd, politisk regnskap for perioden 2005-2009 og hilsen fra Venstres leder, Lars Sponheim.

Velferd, sosialt ansvar, tekst i boble
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**