Kunst i skole kan bli et spennende tema for vår neste kunststipendiat

Risørs kommune får i 2009 en kvinnelig billedkunstner med erfaring fra skolearbeid, som årets kunststipdiat. Hun arbeider i hovedsak med maleri, men arbeider også med mange andre teknikker som foto, datagrafikk, tegning osv. og har i tillegg god kontakt med forlagsbransjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Risør Venstre mener morgendagens Risørkunstnere må motiveres allerede mens de går i barnehage og barneskole. Som ledd i en langsiktig målsetting må derfor Risør bevist satse på samhandling mellom kunst og skole, for på sikt å få elever til å søke på kunstfaglig utdanning.

Risør må tørre å dreie en del av det økonomiske fokus fra dagens godt etablerte kunstnere til morgendagens Risørkunstnere. Elever må få en arena å stille ut på, og de som ønsker å satse på kunstfaglig utdannelse må følges opp på en god måte med bl.a. mindre utstillingsstipend under hele utdannelsen, og ikke minst i de viktige 5-7 årene etter endt utdannelse.

Skal Risør få full uttelling av våre kunststipendiater må det så tidlig som mulig etableres god kontakt mellom kunstner og skole, gjerne også med en deltidsstilling, som sikrer målrettet fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**