Si din mening om boplikten

Kommunestyret vedtok på møtet 31.03.09 at det ikke var behov for forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) i Hurum kommune. Forslaget er ute på høring fram til 1. august. Si din mening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hus

Foto: Microsoft

Høring: Forslag om å fjerne forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt på vanlige bolighus)

Kommunestyret vedtok på møtet 31.03.09 at det ikke var behov for forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Hurum kommune. Forslaget legges ut på høring.

Eventuelle merknader til forslaget sendes til landbrukskontoret i Lier, pb. 205, 3401 Lier. Høringsfristen er satt til 1. august 2009.

Spørsmål til høringsforslaget kan rettes til landbrukskontoret v/Anne Bjørg Rian, tlf. 32 22 04 89 eller e-post: [email protected].

Se saksframlegget på Hurum kommune sin hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**