Åpent debattmøte om utbyggingen på Holmen

Risør Venstre ønsker å invitere innbyggerne til åpne debattmøter for å få tilbakemeldinger og råd i forbindelse med det løpende plan- og budsjettarbeid. Utover høsten vil vi derfor arrangere åpne debattmøter med ulike tema uttaler Jan Einar Henriksen, leder i Risør Venstre, og første debattmøte blir viet utbyggingen på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Willy Thorsen

Willy Thorsen

Debattmøte om Holmen tidlig høst.
Bystyret vil i august fatte vedtak om planprogram for Holmenutbyggingen og Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester vil ventelig få saken til 1. gangs behandling i løpet av november/desember.

Steinar Gundersen

Steinar Gundersen

Risør Venstre vil derfor tidlig i høst invitere til åpent debattmøte om Holmen for å få informasjon fra utbyggerne og innspill fra innbyggerne før vi tar den politiske debatten internt i partiet. Tidspunkt og stedsvalg får debattmøtet vil vi komme tilbake til med når vi har funnet tidspunkt som passer for paneldeltakerne og debattleder.

 Dag Jørgen Hveem

Dag Jørgen Hveem

Ulike tema
Risør Venste gikk i 2007 til valg med hovedfokus på økt bosetting og økt næringsutvikling. I tillegg hadde vi 18 ulike delmål. Vår valgbrosjyre er fremdeles tilgjengelig på vår hjemmeside, og selv om mange av delmålene allerede er innfridd ønsker vi fortsatt fokus på våre mål gjennom åpne debattmøter for å sikre innspill og tilbakemelding vi kan ta med oss i våre interne politiske debatter.

 Jan Einar Henriksen

Jan Einar Henriksen

Steinar Gundersen, Dag Jørgen Hveem, Willy Thorsen og Jan Einar Henriksen utgjør Risør Venstres bystyregruppe. I tillegg har vi en rekke representanter i ulike politiske råd og utvalg.

Har du lyst til å delta i Venstres politiske team, og være med på utviklingen av Risør? Bli medlem via www.risor.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**