Nødvendig med ny norsk EU-debatt

Med Islands vedtak om å søke EU-medlemskap er det på tide med en ny EU-debatt også i Norge, skriver leder av Drammen Venstre Tom Hedalen i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

EU-flagg

Foto: Ukjent

Det økonomiske jordskjelvet på Island etter finanskrisen har tvunget landet til å foreta dramatiske valg. Sist uke gikk landets nasjonalforsamling Alltinget, med klart flertall inn for å søke om medlemskap i EU. Ender en islandsk søknad med et ja i en seinere folkeavstemning, vil dette også måtte endre grunnlaget for dagens EØS-avtale. EFTA-landene innenfor EØS-avtalen vil da kun bestå av Norge og lilleputtstaten Liechtenstein.

Norge bør med Islands vedtak om å søke medlemskap, ratifiseringen av Lisboa-traktaten og inkluderingen av flere av de øst-europeiske statene i EU, erkjenne at vesentlige endringer har skjedd i dette viktige europeiske solidaritets- og fredssamarbeidet siden våre egne avstemninger i 1972 og 1994. Samtidig handler EU-samarbeidet nå i stadig mindre grad om nye lovreguleringer og mer om å utvikle felles politikk innenfor viktige områder som miljø, klima og utenrikspolitikk.

Islendingene ble tvunget inn i en ny EU-debatt av nød. Slik er det heldigvis ikke her i landet, men med Islands vedtak er det igjen på tide med en ny EU-debatt også i Norge.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**