Norge trenger mangfoldet

Mangfoldet som innvandringen representerer må ses på som en ressurs, og ikke en trussel sier nestleder Kay C. Jørgensen i Kristiansand Venstre i dette debattinnlegget i avisa Fædrelandsvennen 20. juli 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En større satsning på mangfold blant ansatte i Kristiansand kommune, er god og fremtidsrettet integreringspolitikk. For å sikre nok arbeidskraft til en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat, vil ikke løsningen fremover være å begrense innvandringen eller å plassere norske asylmottak i Afrika. Utfordringen vil være hvordan vi skal tiltrekke oss nok arbeidskraft, og hvordan vi skal få til en best mulig integrering.

Jente med hijab fisker i Mandal

Venstre mener vi må ha en målrettet langsiktig satsing og strategi, slik at vi kan hevde oss i konkurransen om arbeidskraften, og da uavhengig av hvor arbeidskraften kommer fra. Mangfoldet som innvandringen representerer må sees på som en ressurs, ikke en trussel, for å forbedre vår tiltrekningskraft og fremtidige situasjon i et arbeidsmarket som er mye mer konkurranseutsatt enn tidligere.

Kristiansand kommune som arbeidsgiver skal bruke mangfoldet bevisst i arbeidet for integrering av etniske minoriteter, heter det i kommuneplanen.

Glad jente med mor

Kristiansand kommune er den største arbeidsgiverbedriften på Sørlandet med over 6000 ansatte. Av omtrent 80000 innbyggere utgjør etniske minoriteter 9,3 %. Disse kommer i hovedsak fra Asia, Afrika, Latin og Sør Amerika, og Tyrkia. Kommunen har som mål å speile befolkningen når det gjelder sammensettingen av sine medarbeidere. For å nå dette målet bruker kommuner begrepet mangfold, dvs. antallet etniske minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn. Nivået i 2007 var i underkant av 3 %, dette viser at det er enda langt til et nivå som tilsvarer befolkningens

Kay C. Jørgensen

sammensetning i kommunen (9 % til 11 %). Kristiansand kommune ønsker å gjøre dette på alle nivåer. Dette er god integreringspolitikk. Kristiansand Venstre ønsker et økende fokus på dette i tiden fremover, både fra Kristiansand og øvrige kommuner i Norge.

Kay C. Jørgensen
Nestleder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**