Fresk alkoholdebatt i Kristiansand i går

Venstres Dag Vige gjorde en god figur i gårsdagens debatt om alkohol på Bakgården Bar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dag fikk fram Venstres syn på alkoholpolitikken på en fin måte i debatten.
Han fremholdt bl.a.:-Venstre vil ikke ha skjenkesteder i boligområdene, ikke ølservering på kjøpesentre og intet alkoholsalg på bensinstasjoner. Åpningstidene må bestemmes lokalt.Vi tror folk har vett nok i hodet selv om de ikke bor i Oslo.
Dag fremholdt samtidig at alkohol hadde to sider: En som gikk på livsnytelse – kombinasjonen gourmet/vin var positiv. Den andre var den velkjente mørke siden.
-Mennesket må ta ansvar selv, sa Dag. Han fremholdt også viktigheten av oppdragelsen i unge år, både hjemme og på skolen. Forebygging er meget viktig!

Det vil føre for langt å referere debatten i sin helhet, så en nøyer seg med å se hvor skillelinjene gikk.

Frps Åse Michaelsen og Høyres Peter Gitmark var begge meget liberale og ønsket åpningstider til kl.03.00. Gitmark tok derimot avstand fra Frps forslag om å selge alkohol på bensinstasjoner.
Han hevdet også at omsetningen var gått ned med 30% da Kristiansand endret stengetidene fra 03.00 til 02.00. Oppsigelser fulgte i kjølvannet, noe han fant svært tragisk.

Krfs Fredrik Grøvan manet til solidaritet med dem som led av misbruk. Han ønsket nasjonale regler om å få stengt restaurantene klokka 2. Han var sterkt mot kjøp av alkohol på bensinstasjoner.

APs Kari Henriksen advarte mot å la markedskreftene rå i alkoholpolitikken. Hun var for mer kontroll og ønsket en reduksjon i skjenketidene på en time.

SVs Tor Erling Engmyr hadde vært offer for blind vold. Han var lege og uttrykte bekymring over alle de alkoholrelaterte skadene han så i sitt arbeid.
-Det er mange fordeler med redusert stengetid – og dessuten sparer studentene penger på det, sa Engmyr.

70-80 tilhørere fulgte debatten, derav 6 venstrefolk. Finn Holmer-Hoven ledet seansen.

Alkoholdebatt

Foto: E.Pedersen

Alkoholdebatt

Foto: E.Pedersen

Alkoholdebatt

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**