Skeive dager i Kristiansand

Kommende helg arrangerer lokalavdelingen for lespiske og homofile “Skeive dager” i Kristiansand. Det er bra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I et fritt land er det overmåte viktig å gi rom og plass for ulike mennesker til livsutfoldelse og fellesskap. Det gir festivalen anledning til. Samtidig er arrangementet en markering av at det ennå er store utfordringer for å få aksept for at homofile skal ha samme rettigheter som andre når det gjelder samliv, ekteskap og adopsjon.

Kjaerlighet2

Foto: Nrk

Venstre vil at homofile som vil leve i et kjærlighetsforhold skal kunne gi sitt troskapsløfte og få gifte seg. For et liberalt parti er det en selvfølge å behandle mennesker likt uavhengig av seksuell legning. Å være gift utløser en rekke juridiske rettigheter og plikter, som ikke kan forbeholdes ekteskap mellom mann og kvinne alene.

Det er ingen som har rett til å få barn. Selvfølgelig ikke. Men når det gjelder adopsjon har folk rett til å bli vurdert. I dag kan homofile og lesbiske være både besøkshjem og fosterhjem, og det vil være ganske dumt hvis de ikke også har muligheten til å bli vurdert i forbindelse med adopsjon, når det er en riktig og god løsning for barnet.

Der er i dag svært ulike oppfatninger om det å leve i et homofilt samliv. Noen opplever det fremmed og annerledes. Andre mener det er moralsk feil, for eksempel av religiøse årsaker. Andre igjen mener det er riktig og godt når to mennesker av samme kjønn blir glade i hverandre og ønsker å markere sin kjærlighet offentlig gjennom ekteskapsinngåelse.

Det kan ikke være et mål at alle skal ha samme oppfatninger og meninger om homofil praksis. Den enkelte har heldigvis lov å mene det en vil. Men det er noe helt annet når samfunnet setter lover og bestemmelser for å sikre at ulike mennesker som lever ulike liv skal sikres frihet og spillerom til å leve godt. Staten skal og må fastsette vide rammer. Så må det være opp til den enkelte å velge hva en finner best.

Kjaerlighet

Foto: Biip.no

Personlig mener jeg at kjærlighetsforhold, enten det er mellom heterofile eller homofile, er noe viktig og vakkert og dyrebart som det må støttes opp og vernes om.

Fra mitt politiske ståsted har menneskelivet tre viktige aspekter: at individet aksepterer og "liker" seg selv, at individet gis anledning til kreativitet og oppleve gleden ved å bruke egne ferdigheter og talenter – og for det tredje, at individet bruker sine ressurser til å bry seg om og vise omsorg for sine medmennesker. Statens oppgave er å tilrettelegge for at det kan skje.

Selvfølgelig må offentlige ordninger hindre egoisme og overgrep. Men det offentliges oppgave er og blir å tilrettelegge for individets muligheter til fri utfoldelse og til omtanke for andre. Mangfoldets ressurser utnyttes best i et liberalt samfunn. Kristiansand Venstre ønsker lykke til med arrangementet "Skeive dager".

Dag Vige
Gruppeleder
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**