Skeive sørlandsdager i Kristiansand

LLH Sør arrangerte skeive sørlandsdager på Øvre Torv lørdag 25.juli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


De politiske partiene var invitert til å ha stand på samme torv. Alle partiene møtte bortsett fra Frp,Kristelig Folkeparti og Demokratene.
Fra Venstre møtte 5: Leder av Kristiansand Venstre, Solveig Nilsen, leder av Vest-Agder Unge Venstre, Kathrine Næss, fylkesleder Emil Pedersen, gruppeleder av Kristiansand Venstres bystyregruppe, Dag Vige, og venstremedlem Sverre Aune.

Venstre delte ut snaue 100 fylkesbrosjyrer og litt færre hovedbrosjyrer.

Sentralstyremedlem i LLH, Torbjørn Urfjell, holdt en innledningstale. Han kom blant annet inn på at det var viktig med åpenhet og synlighet for homofile. -De har intet i skapet å gjøre, sa han.
Han uttrykte glede over at det var vedtatt en felles ekteskapslov i Norge. Det var nå en felles lovgiving for alle i landet vårt. Noen diskriminering i det norske lovverket eksisterte ikke lenger.Urfjell sa også at det var ikke noe mer kamp for å definere egen identitet for homofile.
-Dette blir mangfoldige dager, sa han, her skal bli grilling, bading, parade, gudstjeneste, konserter, turer og kino. Antallet i paraden i dag er ikke viktig, men at det skjer.

Kari Henriksen, Ap, kom blant annet inn på følgende:

-Dette er en stor dag. Jeg vil rette en takk til arrangørene. I dette landet kan en tro hva en vil og si hva en vil. Homofili er ikke lenger straffbart. Hun uttrykte glede over ekteskapsreformen som var vedtatt av Stortinget og dessuten antidiskrimineringsloven. Men fremdeles er det land der homofile er uglesett, ja til og med på flukt. Hun mente det var viktig med et samfunn med åpenhet, kunnskap, ydmykhet og nysgjerrighet. Hun kom også inn på at det ennå finnes diskriminering av homofile i enkelte kristne miljøer.

Peter Gitmark fra Høyre sa han håpet på flere slike dager. Nøkkelord er respekt og likestilling. -Homofile må få lov til å være seg selv, hevdet Gitmark.Ingen ekteskap mellom heterofile blir verre som følge av den nye loven. Jeg er glad det var et stort flertall for den. Byen trenger flere divaer og et slag for likestillingen.

Dag Vige, Kathrine Næss og Sverre Aune gikk i homoparaden mens Emil Pedersen fotograferte opptoget. Se videopptak fra paraden, med intervju av Dag Vige på Fædrelandsvennens nettsider her.

Det var ca. 100 personer som lyttet til apellene og noe færre som var med i homoparaden.

Stand for Venstre

Foto: E.Pedersen

Under: Kathrine(t.v) og Solveig

Solveig Nilsen/Kathrine Hald

Foto: E.Pedersen

Under: Sverre Aune

Sverre Aune

Foto: E.Pedersen

Fra homoparaden

Homoparaden

Foto: E.Pedersen

Homoparaden

Foto: E.Pedersen

Homoparaden

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**