Turisme er viktig for Risør

Risør Venstre gikk høsten 2007 til valg med to klart definerte hovedmål om økt bosetting og næringsutvikling i Risør. Samtidig kan det med rette stilles spørsmål om Risør fremstår som et alternativ for de som ønsker å etablere seg i vår by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Er det f.eks. tilfeldig at den lille dyrehagen ble etablert i Gjerstad og ikke i Risør, hvor de to innehaverne er oppvokst og bor? Er det tilfeldig at behandingen av utbyggingsprosjektet i Flisvika først ble vedtatt da koalisjonen har det politiske flertall i bystyret? Vi skal la de spørsmålene ligge, og heller stille spørsmål med turismens betydning som næring i Risør.

Før valget i 2007 gav Risør Venstre klare signaler om at vi var for en utbygging på Holmen, og vi gav tydelige signaler om at vi ønsket å gi utbyggerne samme rammebetingelser som i Flisvika, og hvorfor det?

Turisme gir byen mange faste arbeidsplasser, sikrer lokale næringsdrivende oppdrag, og bidrar til helårsdrift i lokale restauranter, hotell og hos våre foretningsdrivende. Samtidig sikrer de turistrelaterte næringene at mange av våre ungdommer og studenter får sommerjobb, noe som igjen gir dem gode bånd til Risør.

Risør Venstre mener derfor at turisme som næringsveg er viktig for Risør. Vi må derfor fremstå som klare, stabile og troverdige politiske samarbeidspartnere for de som ønsker å etablere næringsdrift i Risør. Det samme må administrasjon gjøre, og når politikerne har gitt sine signaler og fattet sine vedtak må alle jobbe sammen og i samme retning. Dvs. vi må heller spørre hva vi kan bidra med fremfor å stille krav, som øker kostnadene, og dermed svekker muligheten for å gjennomføe et prosjekt. Mener vi politisk at et forslag om utbygging eller etablering mm ikke er ønskelig, må vi gi klar melding med en gang problemstillingen tas opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**