Minneord om Tormod Oksefjell

Vi er mange som har hatt gleden av å samarbeide med og se Tormod Oksefjell i arbeid for partiet Venstre, og vi er mange som kommer til å savne ham.

Tormod Oksefjell var en mann vi har sett på som en typisk del av selve grunnfjellet i Venstre. Han har vært med i partiet i all verdens tid, og vært lojal mot partiet bestandig, sa tidligere fylkesleder og landsstyremedlem Line Øvernes Mørch i minnetalen ved Tormod Oksefjells begravelse 29. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Tormod Oksefjell

Foto: Jan Kløvstad

I en årrekke var han medlem av og kasserer i fylkesstyret, og han var en dyktig representant for Venstre i fylkestinget. Lokallaget her i Evje og Hornnes ledet og drev han i mange år, og det er sikkert at laget ikke hadde eksistert uten hans innsats.
Helt til det siste deltok han i partiarbeidet, i lokallaget, på fylkeårsmøter, og i det siste formelle vervet som fylkeslagets revisor.

Tormod var 100% pålitelig på alle måter. Han var der han skulle være, når han skulle være der. Andre medlemmer i fylkesstyret var imponert over innsatsviljen han viste ved å reise mange mil for å komme på de planlagte møtene, tross uvær og vanskelige veier. Og arbeid han påtok seg, det være i valgkomitèer, programkomitèer, klargjøring av matieriell eller andre ting, ble alltid utført som det skulle til riktig tid. Det ble gjort på en så skikkelig måte, at noen kanskje kunne finne på å tenke det var vel pertentlig. Men meninger hadde han, og meningers mot, og arbeidet han gjorde ble sett meget god pris på. Ledelsen i fylkeslaget var alltid fornøyd når han takket ja til å være ordstyrer på åsrmøtene. Da kunne vi andre slappe av, møtet var i gode hender og alle formaliteter under kontroll.

Det er ingen tvil om at Tormod var kunnskapsrik på mange områder. Mange partifeller ble overrasket over hans inngående kjennskap til planter og botanikk. Da den nye verdenen med PC og data kom, var han snar med å ta den i bruk, og han lærte det raskt. Aust-Agder Venstre hadde sikkert et av de første fylkeslagene som fikk referatene skrevet på PC!

Tormod var en type som var godt likt av alle han kom i kontakt med. Med sin menneskelighet, humor og kunnskaper var han gild å være sammen med.

Han etterlater seg et stort savn, noe av Venstre forsvinner sammen med ham. Men vi i Venstre, tidligere og nåværende tillitsvalgte, folkevalgte, stortingskandidater og medlemmer i lokal- og fylkeslag, er takknemlige for alt vi fikk dele med ham, og for alt han ga oss.
Sporene står tydelig etter ham.

Må det følge fred med Tormod Oksefjells minne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**