Venstre vil diskutere kommuneplanen

Venstre vil sette boligpolitikk, markavern og næringspolitikk på dagsorden når rulleringen av kommuneplanen starter i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Arealplan for Frogn

Foto: Faksimile fra frogn.kommune.no

I høst starter arbeidet med rullering av kommuneplanen. Det betyr at Frogn kommunes langsiktige prioriteringer skal gjennomgås og kan endres. Dette er en viktig arena for prinsippdebatt, og Venstre vil bruke både Facebook og åpne møter til å diskutere viktige spørsmål.

Kommuneplanen er kommunens langsiktige strategidokument der politikkens hovedlinjer i Frogn kommune trekkes opp. Forrige kommunestyre vedtok planen for 2005-2017 rett før valget, og det er nå tid for å gjennomgå planen, og se hva som bør justeres eller endres i kommunens mål og strategier for de neste 12 år.

Arealdebatten er selvfølgelig et hovedtema, der Venstre særlig vil ta debatten om boligpolitikk og markavern. Signaler fra Høyre og Arbeiderpartiet tyder på at de to største partiene ønsker å trappe opp boligbyggingen i Frogn. Det er derfor behov for en grundig debatt om både omfang, hvor og hvordan boligbygging i Frogn skal håndteres.

Venstre ønsker også å reise en debatt om næringspolitikken i Frogn, der vi tror det er mange uutnyttede muligheter som er forspilt så lenge all energi settes inn på asfaltering av Holt skog.

-Ikke minst håper vi at det kan bli laget en mindre ordrik kommuneplan i denne runden, sier Venstres Erik Lundeby. Når alle gode hensikter er nevnt i kommuneplanen, er egentlig ingen prioritert.

Venstre ønsker en diskusjon med medlemmer, sympatisører og andre interesserte borgere om
disse og andre spørsmål – følg med i nyhetsbrevet, på Facebook eller her på frogn.www.venstre.no for å få vite hvordan du kan delta i disse diskusjonene.

Se også Hytte til bolig krever kommunalt engasjement

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**