Godt krepsefiske!

Fra 8. til 10. august kan du fiske kreps fra Landfalltjern og Kloptjern i Drammen nordmark og Blektjern i Drammen sørmark. Venstres stortingskandidat Ulla Nordgarden ønsker alle et godt krepsefiske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

Selv om byene vokser og ikke alle barn skjønner at melka i kartongen kommer fra kua, så er det fremdeles delikatesser der ute som selv urbane familier finner fram til på sommeren og høsten. Blåbær, kantarell, sommermakrell og ferskvannskreps er populære goder fra naturen og lett tilgjengelig for de fleste av oss. Frykten for huggorm og blodigler viker når bær og kreps skal i hus.

Jeg satt og bandt krepseteiner så blodet rant fra sprukne fingre, en gang i ungdommen. Jeg husker ikke om det ble så mye til fangst, men det gleder meg å lese i avisene at krepsingen er i gang i år igjen. Tross den amerikanske krepsens inntog med den skumle krepsepesten, så har vi fremdeles kreps i vannene våre.

Krepsen er oppført på Artsdatabankes Rødliste som “sterkt truet”. Derfor er det ikke noen selvfølge at det åpnes for krepsing hvert år. Noen bestander er derimot sterke nok til å tåle et begrenset uttak, og det gjelder flere vann i Buskerud.

Jeg håper det blir godt krepsefiske for alle som prøver seg, men husk at den skal være lengre enn 9,5 cm og ha rent redskap.

Godt fiske!

Ulla Nordgarden

Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**