Vakre og miljøvennlig Holmen?

Venstre ønsker fortsatt havn i Drammen, en lokal nisjehavn med varer til Drammen og omegn. Vi ønsker ingen utvidelse av havnen. Det er dårlig bruk av området, og det er lite miljøvennlig å frakte store båter inn til Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

I Drammens Tidende lørdag 1 august sier havnedirektør Einar Olsen at Holmen skal bli mer miljøvennlig. Leser man artikkelen ser man at tiltakene Olsen skal gjennomføre er forskjønnelse og skjerming. Det er selvfølgelig ikke helt feil å bruke ordet miljøvennlig om disse tiltakene. Derimot er det viktig å presisere at man snakker om bymiljø, estetisk sett, og ikke om en bedring for naturen rundt Holmen.

Venstre ønsker å få mer gods over på jernbane. Dette er miljøvennlig når man sammenligner med godstransport på vogntog. Når man lager en politikk for effektiv og miljøvennlig logistikk, er det derimot nødvendig å se utover egen by, man må se på hele landsdelen.

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

Gods som kommer via sjøveien er miljøvennlig, fordi båtene kan laste store mengder. Likevel har sjøtransporten store utslipp og drivstoffet er råolje som slipper ut store mengder CO2 og annen forurensing. For å redusere forurensing fra båttransport i fjordene er det mest hensiktsmessig at havnene ligger lenger ute og at godset omlastes på jernbane så tidlig som mulig.

I Vestfold planlegger man havneutbygging. De diskuterer to ulike havner i Larvik og på Grenland, eller en sammenslått storhavn. Denne havnen kan ta imot gods som skal til Buskerud og laste det over på jernbane. Dette er det mest miljøvennlige. De har havn lokalisert lenger ut i Oslofjorden og de har store arealer som er naturlig å bruke til havn.

I Drammen har vi ikke store arealer som kan fungere godt som kombinert havn og ny godsterminal. Holmen er ikke optimal til dette bruket, arealet er for lite.

Venstre ønsker fortsatt havn i Drammen, en lokal nisjehavn med varer til Drammen og omegn. Vi ønsker ingen utvidelse av havnen. Det er dårlig bruk av området, og det er lite miljøvennlig å frakte store båter inn til Drammen. Vi ønsker at Holmen skal bli miljøvennlig, i ordets rette forstand; med ren fjord og rent landområde, slik at vi kan bruke Holmen til arbeidsintensive næringer i tillegg til havnevirksomheten. Dette er Venstres visjon for Fjordbyen Drammen, og det er også drammensernes ønsker for Holmen.

Ulla Nordgarden

Foto: Asgeir Osnes

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**