Anne Margrethe Larsen høstet applaus i politisk debatt på Skalldyrfestivalen i Mandal

Stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen høstet sterkest applaus under en engasjerende politisk debatt på Skalldyrfestivalen i Mandal, da hun utbrøt at hun håpet at FrP aldri ville komme i regjering med den strandsonepolitikken som Fremskrittspartiets Åse Michaelsen forfektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Margethe Larsen i debatt på Skalldyrfestivalen

Under Skalldyrfestivalen i Mandal ble det lørdag 8. august arrangert en politisk debatt mellom toppkandidatene fra Vest-Agder til Stortingsvalget i september.
Debatten ble ledet av pensjonert sjefsredaktør i Fædrelandsvennen, Finn Holmer Hoven.

De politiske sakene som han utfordret panelet på, var innvandring og asylsøkere, nedbygging av strandsonen, veiutbygging og samferdsel – og mangelen samarbeidsvilje på borgerlig side.

En engasjert Anne Margrethe Larsen fikk framført Venstres politikk i disse sakene på et godt og

Anne Margrethe Larsen i paneldebatt på Skalldyrfestivalen i Mandal

tydelig vis.
Hun poengterte at samfunnet vårt har godt av innvandring, og at Venstre først og fremst la vekt på respekt for menneskeverd og menneskerettigheter til medmennesker som er i en mye verre situasjon enn vi selv er i.

I samferdselsdebatten angrep hun regjeringen for manglende satsing på utbygging av trygge veier her på Sørlandet, og rettet kritikk mot regjeringspartienes stortingspolitikerne på Agderbenken som var fornøyd med en ny Nasjonal transportplan hvor Sørlandet kun var tilgodesett med en liten veistump vest for Vigeland. Samtidig framhevet hun at Venstre hadde en mye mer ambisiøs satsing på kollektivtransport, og krevde konkret at Mandal igjen måtte få et fullverdig Taxus-tilbud.

Anne Margrethe Larsen forklarte hvorfor Venstre ikke kunne være en støttespiller for en borgerlig regjering hvor Fremskrittspartiet var med, bl.a. med henvisning til økonomisk overbudspolitikk, fraværende miljøengasjement og en uverdig bistands og innvandringspolitikk.

Denne referenten merket seg dessuten også noen av uttalelsene fra de øvrige debattantene,

 Åse Michaelsen vil sende asylsøkerne til Afrika, mens Petter Gitmark ville garantere for en ren FrP-regjering.

Åse Michaelsen vil sende asylsøkerne til Afrika, mens Petter Gitmark ville garantere for en ren FrP-regjering.

bl.a. at Peter Gitmark uten forbehold uttrykte at Høyre ville støtte en ren Frp-regjering med Siv Jensen som statsminister, at Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet innrømte at OPS-finansiering av samferdselsinvesteringer kunne være fornuftige, og Åse Michaelsens krav om å reagere mot alle de som kaster pass i flytoalettene på vei til Norge, samt hennes gjentatte varme forsvar for idéen om å sende de sporenstreks til Afrika, alle de menneskene som søker asyl her i landet.

Referent: Stein Inge Dahn, Mandal Venstre

 Anne Margrethe Larsen (V) og Sigmund Oksefjell (SP) i politisk debatt i Mandal under skalldyrfestivalen 8. august 2009

Anne Margrethe Larsen (V) og Sigmund Oksefjell (SP) i politisk debatt i Mandal under skalldyrfestivalen 8. august 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**