En navlebeskuende asyldebatt!

I sin blogg maner Venstres gruppeleder i Drammen, Asgeir Osnes, til å heve blikket i asyldebatten og på å tenke på de menneskene som er på flukt fra sine hjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innvandringsdebatt blir stadig mer populististisk, der spesielt Arbeiderpartiet prøver å utkonkurrere Frp i å være “handligsdyktige”. Da er det svært lett å miste av syne det som er den relle mennesklige tragedien bak debatten. Debatten er blitt til en krisemaksimering av at kanskje 18000 søker asyl i Norge. Det er god grunn til å ta et steg tilbake og heve blikket bort fra å beskue vår egen navle.

stopp

Foto: Drammen Venstre

Det er en utbredt myte at de fleste mennesker på flukt kommer til industrialiserte land. Bare om lag fem prosent av verdens flyktninger, har kommet til Europa eller Nord-Amerika. Til tross for dette strammes yttergrensene til Europa. Mange flyktning- og menneskerettighetsorganisasjoner hevder at de europeiske landene i liten grad ivaretar retten til å søke om asyl, og at asylsøkere utsettes for til dels inhuman behandling. De har nok rett.

Les mer i Asgeir Osnes sin blog.

Asgeir Osnes

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Asgeir Osnes
Gruppeleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**