Viktig presisering av Agderposten

“Også Aust-Agder fylkesting og de fire stortingsrepresentantene bør kjempe for hele Østregionen. Det vil hele fylket være tjent med. I vest går utviklingen av seg selv.” Sitatet er hentet fra Agderpostens leder 8.8.09. Risør Venstre gratulerer Agderpostens redaktør, som i lørdagens leder meget presist beskriver en aktuell problemstlling for Østregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Agderposten med viktig presisering

Agderposten med viktig presisering
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre har i lang tid pekt på problemstillingen om at de sentrale aktører har et særlig ansvar for å ivareta utkantene, som f.eks.:
• Sikre en god videreutvikling av Risør Videregående skole
• Utbedre tilførselsvegen R 416 med fortau/sykkelveg med vegbelysninsg fra Akland til Risør
• Etablere nytt kryss på Vinterkjær slik at Risør kan videreutvikle planene for Blåbærneset
• Etaablere ny 4 felt E18 fra Arendal til Skogsholmen på Akland
• Forbedre busstilbudet
• Flytte en sentral institusjon til Risør jf Normanns utflyttingsplan
• Bidra til å etablere et stort og sentralt Rehabiliteringsseter i Risør, og som kunne betjene området fra Søgne til Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**