En stemme til Venstre er selvfølgelig ikke bortkastet

Venstres 1. kandidat går ut mot tidligere journalist i VG, Arne Øverby, og begrunner hvorfor en regjering mellom V, KrF og H er realistisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tidligere journalist i VG, Arne Øverby, skriver i HA 7. august at en stemme til Venstre ved høstens stortingsvalg, er bortkastet. Det er selvfølgelig feil og Øverby burde vite bedre. Fordi Venstre er en stemme for en tredje vei. Venstre har vært tydeligst av alle partier på at vi verken vil ha en regjering med FrP eller en ny periode med en rødgrønn regjering. Den sittende regjering har selv bevist at en flertallsregjering i Norge ikke har ført til mer handlekraft, men at mye av den politiske kraften har gått med til interne avklaringer. Dessuten er det slik i en flertallsregjering at sakene avgjøres i departementene og er ferdigbehandlet før de sendes til Stortinget. Det gir mindre makt til Stortinget.

En ny sentrumsregjering er et realistisk alternativ og vil gi Norge:

* Langsiktighet, ansvarlighet og moderasjon i den økonomiske politikken

* Mer fokus på verdiskaping og god balanse mellom privat og offentlig sektor

* Langsiktighet og ansvarlighet i forvaltning av ressurser og miljø

* En sterk satsing på kunnskap i form av en bedre skole med mange nok og gode nok lærere, mer penger til forskning ot utvikling.

* En gradvis omlegging av energibruken fra ikke-fornybar og til fornybar energi

* Gi nye oppgaver til kommunene fra staten – fra dagens ca 40 % og til minimum 50 % og med et mål om 60 % av oppgavene. Mange kommuner må dermed bli større for å kunne påta seg flere oppgaver

Venstre vil kaste den sittende redgrønne regjeringen. Den har administrert Norge gjennom tidenes oppgang fram til i fjor høst, men har ikke modernisert landet slik at rikdommen har gjort oss mer robuste, snarere dyrere og mer sårbare. Med et statsbudsjett i 2009 på ufattelige 242 milliarder mer enn det Bondevik 2 hadde, har de rødgrønne oppnådd lite. Modernisering av offentlig sektor har stanset opp i en uheldig strukturkonservativ allianse av SV, SP og “venstresiden” i Ap og LO – i sum de mest reaksjonære kreftene i landet. Den har sviktet i miljøpolitikken, i kunnskapspolitiskken og i næringspolitikken.

Det er meningsløst å beskylde Venstre for å bidra til at Jens Stoltenberg skal fortsette som statsminister.

Venstre er soleklare: Vi ønsker en borgerlig regjering, og er klare til å delta i den. Vi ønsker ikke et mørkeblått eksperiment og vi ønsker ikke mer rødgrønn, grå og profilløs politikk. Venstre ønsker en tredje vei, med fokus på kunnskap, miljø og fornyelse av Norge – der borgerne er i fokus ikke systemene og staten.

I tillegg er det et stort poeng at den nye valgloven som ble innført fra 3005 innebærer at 19 av Stortingets mandater tildeles som utjevningsmandater, ett i hvert fylke. Tildelingen av utjevningsmandatene skjer på grunnlag av valgresultatet i hele landet og dermed teller hver eneste stemme i kampen om disse mandatene. De ordinære distriktsmandatene utgjør nå 150 mandater og Hedmark har 7 mandater, pluss et utjevningsmandat. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007, fikk Hedmark Venstre 4186 stemmer. For å få et ordinært distriktsmandat, må antall stemmer omtrent dobles. Det er selvfølgelig krevende, men ikke umulig. Mange mindre partier har ved flere anledninger oppnådd en dobling fra forrige valg og det bør journalist Øverby kjenne til.

Valgkampen blir tett og spennende og velgernes dom likeså. Derfor bør alle avgi stemme ut fra sin overbevisning – ikke stemme taktisk slik som Øverby legger opp til.

Erik Ringnes
1. kandidat Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**