Innkalling til Venstremøte

Det blir styre- og medlemsmøte i Hurum Venstre 20. august. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG MEDLEMSMØTE
I HURUM VENSTRE
TORSDAG 20. AUGUST 2009 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 40/09 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte.

Sak 41/09
Referatsaker.

Sak 42/09 Valgkampen — kva kan du bidra med? Stands, utdeling av brosjyrer m.m.
Vi pakkar valgmateriell.

Sak 43/09 Kva for saker meiner du Venstre skal prioritere i kommunebudsjettet for
2010?

Sak 44/09 Eventuelt.

Velkomen til alle medlemmer!

Filtvet, 12.08.09

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**