TVILSOM OLJEVERNBEREDSKAP PÅ SØRLANDSKYSTEN

Fylkesleder Emil Pedersen har sendt dette innlegget til aviser i Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alle politiske partier i Norge synes oljekatastrofen ved Langesund er en tragedie, og alle mener at dette ikke må skje på nytt.
Det er unektelig fristende å se litt på realitetene i saken, og da særlig det som har skjedd i forkant.

I Stortingets spørretime 22.oktober 2008 stilte Vest-Agder Venstres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen følgende spørsmål: “Det er gått mer enn tre år siden “Fjord Champion” havarerte utenfor Søgne i Vest-Agder, men heller ikke i dette statsbudsjettet kom penger til bedre beredskap langs sørlandskysten. Folk spør nå om en ny alvorlig ulykke må skje før bedre beredskap er på plass. Lekkasje fra en av de mange oljetankerne som passerer i Skagerrak, vil gi svær forurensing. Slepebåtene blir bevilget til Nord-Norge, men trafikken i Skagerrak er langt større. Jeg spurte også om samme sak i ordinær spørretime 21.mars 2007. Når vil statsråden ta Sørlandets beredskap på alvor?”

Anne Margrethe Larsen på talerstolen

Foto: Jan Kløvstad

Svaret fra kystminister Helga Pedersen var ikke særlig betryggende. Hun la mer vekt på Nord-Norge og Vestlandet enn Sørlandet. Blant annet sa hun:”Så er det en kjensgjerning at selv om det ikke er en statlig beredskap i sør, finnes det der tilgjengelig mange flere private ressurser som kan rekvireres i en nødsituasjon, i motsetning til det som er situasjonen i Nord-Norge.”

I budsjettbehandlingen 2009 uttalte Venstre og opposisjonen at de var kjent med at det var behov for en slepebåt mht. oljevernberedskap langs Sørlandskysten. De ba da regjeringa komme med en plan for ytterligere opptrapping av slepebåtkapasiteten, og da spesielt langs Sørlandskysten. Svaret fra regjeringa var følgende:”Komiteens flertall, medlemmene fra Ap, SV og Sp er “særdeles tilfreds” med den opprustningen av oljevernberedskapen som er foretatt de siste årene.”
Angrer de på denne uttalelsen i dag, tro?

Når Anne Margrethe Larsen har tatt opp saken to ganger i Stortinget, har hun vist et stort ansvar for noe hun visste var altfor dårlig.

Venstre har foreslått tilsammen 170 millioner mer til oljevernberedskap enn regjeringa fra 2006 til 2009. Forslagene inneholder både slepebåter, lenser, opplæring av frivillige, forebyggende arbeid og sist, men ikke minst: bedre oljeopptakingsutstyr. Slepebåt er ikke det eneste saliggjørende. Hele beredskapen må ses i en sammenheng!

Larsen har også mistet tilliten til Kystverket i oljevernberedskapen. Hun sier at Kystverket burde velge oljeopptakeren OP Oil Skimmer “Slurpen” slik som StatoilHydro på Mongstad og Kårstø og forsvaret på marinebasen Håkonsvern. Denne løsningen har vist seg å fungere svært godt, i motsetning til Kystverkets eget Foxtailsystem. Hun mener det er uheldig at Kystverket både er utvikler, bestiller og bruker av et utstyr som ikke fungerer. Det minner om bukken og havresekken.

Oljesøl

Foto: NRK

Anne Margrethe er Venstres 1.kandidat ved stortingsvalget i år. Hun har en reell sjanse til å komme inn på et utjevningsmandat nå slik hun gjorde for fire år siden.

“Slurpen” er forøvrig utviklet i Søgne og produseres av Båtservice i Mandal

Emil Pedersen

fylkesleder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**