Inspirasjonssamling i Lyngdal

Det meste som kan krype og gå av sentrale Venstrefolk i Vest-Agder, samles i Lyngdal fredag ettermiddag kl 1800 for å få inspirasjon til valgkampen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Spirit - Vest-Agder Venstre

Ingvild W. Thorsvik fra Mandal og Dag Vige fra Kristiansand har vært ansvarlig for dette arrangementet på vegne av fylkeslagets valgkamputvalg.

Det sørligste fylkeslaget i Norges liberale parti åpnet inspirasjonssamlingen med å synge “Din tanke er fri” gitarakkompagnert av 3. kandidat Dag Vige.

Din tanke er fri
Anne Margrethe Larsen - Barack Obama

Anne Margrethe Larsen holdt så en kort appell, hvor hun understreket den gledelige nyheten at på den siste meningsmålingen var det klart borgerlig flertall, og ikke minst at Venstre, KrF og Høyre sammen var større enn Fremskrittspartiet. Deretter leste hun inspirerende sitater fra Barack Obamas bok “Mot til å håpe”

For kulturpartiet Venstre, er det en selvfølge å leie inn et kulturelt innslag på en samling som dette.
Marin Stallemo Bakke og Marie Schau fra Kristiansand underholdt forsamlingen med nydelig sang og fiolin- og fløytespill.

Marin og Marie
middag-lyngdal

Kveldens to hovedforedrag ble holdt av 3. kandidat Dag Vige,

Dag Vige miljø
Dag Vige - Kunnskapssamfunnet
Dag Vige Velferd

og av vår stortingsrepresentant og førstekandidat Anne Margrethe Larsen.
Dag Vige klarte klarte virkelig å inspirere Venstreutsendingene med et særdeles engasjerende foredrag om Venstres ideologi og standpunkter på sentrale politiske tema.

Anne Margrethe Larsen Inspirasjonssamling

Foto: Ingvild W. Thorsvik

Anne Margrethe Larsen gav så en veldig god orienteirng om Venstres viktigste saker på Agder.

Fylkeslaget til Vest-Agder Venstre vedtok to politiske uttalelser som ble presentert av forslagsstillerne Dag Vige og Ingvild W. Thorsvik. De politiske uttalelsene kan leses på egne oppslag på fylkeslagets hjemmesider: Vest-Agder Venstre vil ha nasjonalparker til havs – og: Vest-Agder Venstre vil bedre ettervernet i rusomsorgen.. Uttalelsene ble sendt ut som egne pressemeldinger samme kveld.

Nytilsatt fylkessekretær for et samlet Agder Venstre, Jan Kløvstad, gjennomgikk avslutningsvis på en inspirerende måte de mer valgkamptekniske grep som de tillitsvalgte i Vest-Agder Venstre nå skal gjennomføre i resten av valgkampen.

Jan Kløvstad på inspirasjonssamling i Lyngdal

Foto: Ann Osaland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**