Lundteigens sosiale formueskatt, mer til bygd, mindre til by

Folk skal ikke straffes for drive sin virksomhet gjennom eget aksjeselskap slik Senterpartiets Per Olaf Lundteigen foreslår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Lundteigen vil ha bort formueskatt på arbeidende kapital. Han, som mange andre, syns det er urettferdig at bonden skal betale skatt av formue bundet opp i traktor og ku, eller lastebileieren med formuen bundet opp i bil og henger. Det er få som er uenig i dette. Problemet er at Lundteigen kun vil la selvstendig næringsdrivende slippe formueskatt. Lastebileieren som har opprettet aksjeselskap, i stedet for å drive som selvstendig næringsdrivende, skal ikke få slippe formueskatt. Lundteigen synes aksjeselskapsformen er for komplisert til at de inkluderes i hans ide.

Hvorfor oppretter lastebileiere aksjeselskap, i stedet for å drive som selvstendig næringsdrivende? Fordi ansatte i aksjeselskap (selv om det bare er én ansatt) får bedre sykelønnsordning, og sparer derfor mange tusen i året på tilleggsavgifter. De får minstefradrag på lik linje med ansatte og de kan ta ut penger av selskapet til driftsmidler uten å måtte betale skatt av dem. De skiller privatøkonomi og bedriftsøkonomi og tar mindre risiko. Selv om det koster minst 100 000,- å opprette et aksjeselskap og man må betale 14% i arbeidsgiveravgift for å ansette seg selv, lønner det seg å organisere seg i aksjeselskap. Derfor blir det stadig flere som oppretter aksjeselskap og stadig færre som driver som selvstendig næringsdrivende. Aksjeselskap betyr ikke lenger Aker, Orkla og Statoil, de store, som omsetter for milliarder. Et aksjeselskap kan være virksomheten til en kunstner, en lastebileier eller en snekker.

Besøk i fjøset til leder i Finnmark Bondelag, Fred Johnsen.

Foto: Privat

Få bønder oppretter aksjeselskap. De fleste er organisert som selvstendig næringsdrivende. Mange av dem kjører lastebil, eller brøyter for kommunene, når gårdsdriften er i en rolig fase. Lundteigen har dermed tenkt ut en modell for formuebeskatning som treffer midt i blinken for Senterpartiets egen velgergruppe. Men, det finnes andre som har like stort behov for mindre formueskatt.

Jordbær

Foto: Roar Sollied

Venstre ønsker ikke en så snever modell for reduksjon i formuebeskatning. Vi ønsker like forhold for lastebileieren og bonden i aksjeselskap og lastebileieren og bonden som selvstendig næringsdrivende. Folk skal ikke straffes for drive sin virksomhet gjennom eget aksjeselskap. Vårt forslag er å gradvis øke bunnfradraget, og på sikt fjerne hele formueskatten på arbeidende kapital. Venstre vil ha gode rammebetingelser for alle småbedrifter, på bygda og i byen.

Ulla Nordgarden

Foto: privat

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**