Ønsker å kjøpe Esso stasjonen i Strandgata

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) mener Risør kommune bør kjøpe strandeiendommen hvor Esso stasjonen i Risør nå holder til. Eiendommen eies av Ånon Eiendom AS, som igjen leier ut lokalene og bunkersanlegg til Strandgata Servicesenter AS, som igjen drifter Esso stasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) mener Risør kommune nå må sikre seg

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) mener Risør kommune nå må sikre seg

Det var under tirsdagens formannskapsmøte det ble kjent at Asbjørn Ånonsen, pga. helsesituasjon vil avvikle driften av ESSO stasjonen. Jan Einar Henriksen beklager at Asbjørn Ånonsen legger ned virksomheten etter mange års god drift, men helse må gå foran drift, og det er forståelig. Samtidig gir dette Risør kommune en unik mulighet til å sikre seg den attraktive strand eiendommen midt i Risør havn.

Jan Einar Henriksen - Risør havn

Må kjenne sin besøkelsestid.
Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) er derfor helt klar på at Risør kommune umiddelbart må gå i forhandlinger med Asbjørn Ånonsen med tanke på å kjøpe eiendommen. Alternatvt kan en kjøpe aksjene i Ånon Eiendom AS og derigjennom overta alle rettighetene til grunn, bygning og bunkersanlegg uten at en trenger å betale dokumentavgift ved selve eiendomsoverføringen.

Ved å overta eiendommen nå, vil Risør kommune enklere kunne regulere området i takt med kommunale ønsker, herunder koble til et mottaksanlegg for tømming av sanitæranlegg mm for besøkende lystbåter og ikke minst sikre publikum god adkomst til strandlinjen ut mot Skjærhue.

Dersom en skjeler hen mot tilsvarende anlegg i f.eks Skjærhallen på Hvaler vil en kunne få til et nytt og fremtidsrettet marinaanlegg i Risør.

Følger opp saken i gruppemøte og bystyre

Spørsmålet vil bli forelagt koalisjonen i det felles gruppemøte mandag 24. august og vil deretter fremmes som forslag i bystyret påfølgende torsdag for å sikre politisk oppføgning lokalt.

Statlige tilskudd
Fylkes- og statlige myndigheter snakker ofte i fagre vendinger om å sikre strandlinjen for publikum, og her har de virkelig en mulighet til å vise i praksis om det bare er store ord, eller om de vil sette penger bak ordene og bidra med økonomi til å gjennomføre kjøpet.

At saken haster vil i tillegg vise om de aktuelle myndigheter er handlingsdyktige eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**