Vest-Agder Venstre vil bedre ettervernet i rusomsorgen

Vest-Agder Venstre har i dag vedtatt følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For ruspasienter som er ferdig med avrusingen, er det i dag ofte mange måneders ventetid før ny oppfølging. Dette er svært problematisk, ettersom det er i denne perioden, rusmiddelmisbrukere har størst fare for overdose fordi kroppen er svak etter avrusningen. Nettopp i denne perioden er det derfor viktig å få hjelp. Ettervernet er trolig fremdeles det svakeste og mest forsømte leddet i rehabiliteringskjeden, men også det området hvor mulighetene, med klok satsing, kanskje er aller størst.

Et annet problem er at ofte vet ruspasientene rett og slett ikke hvordan de skal håndtere en ny hverdag. Hverken hva de skal gjøre, hvordan de skal skaffe bolig eller hvor de kan treffe nye venner. Hverdagen er for mange utrolig trist og monoton. Vi trenger derfor et ettervernsapparat som tar høyde for at ruspasienten skal tilbake til livet etter avrusningen.

Rusomsorg

Vest-Agder Venstre mener også at det samfunnsøkonomisk er svært uheldig å bruke store ressurser på pasienter som så slippes rett ut på gaten uten oppfølging. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis systemet var lagt opp slik at man fikk behandlingstime med en gang avrusningen var ferdig.

Vest-Agder Venstre mener at oppfølging og ettervern må prioriteres like høyt som den akutte delen av behandlingen, gjerne i samarbeid med private og pårørende. Kommunen bør vurdere økonomisk støtte til organisasjoner som driver slik oppfølging. Det er på tide å erkjenne hvilke muligheter som ligger i godt ettervern.

Vest-Agder Venstre vil:
•Sikre ruspasienten behandling innen 24 timer etter akuttavrusing.
•Sikre at ruspasienten får et psykiatrisk og sosialt tilbud, inkludert botilbud som ligger utenfor rusmiljøer, bl.a. ”skjeve boliger” (enkle boliger etter dansk mønster).
•Satse mer på et sterkere på ettervernstilbud.
•Sikre et godt samarbeid med frivillige organisasjoner på ettervernsområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**