Grimstad kan miste Kortfilmfestivalen

Aftenpostens kultur journalist Mala Wang-Naveen skrev i en kronikk i avisen 16. juni etter årets Kortfilmfestival i Grimstad: “I år meldte Norge seg på verdenskartet.”
Festivalen i juni ble avviklet med mer enn 700 deltagere, deriblant rekordmange regissører med egne filmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det ble vist filmer av meget høy nasjonal og internasjonal kvalitet, ja årets festival vil bli husket som en av de mest vellykkede blant de 20 festivalene som har vært i Grimstad.
Kortfilmfestivalen i Grimstad er både en internasjonal bransjefestival og en publikumsfestival. Den er godt kjent i Norge og meget god omdømmebygger for kulturbyen Grimstad. Møtet mellom filmbransjen, unge filmskapere og publikum har gitt festivalen nye krefter og oppdrift i en tid preget av finanskrise og arbeidsledighet også for våre unge filmskapere. Og det er altså i Grimstad det skjer at festivalen meldte seg på verdenskartet.
Wang-Naveen nevner Cannes og skriver "Det er urettferdig å sammenligne sørlandsbyen med Cannes, men den kunne med hell latt seg inspireres av den franske kystbyen som ærer filmskapere, de svartkledde filmnerdene og filmskuespillere med kreative vindusutstillinger og plakater. Der de burde slutte opp om festivalen, kan man lure på hvorfor Grimstad er pinlig fri for festivaltilbud og glede."
Ønsker egentlig Grimstad denne festivalen til byen?
I kommunestyremøtet i juni kom forslaget om at Grimstad burde trekke tilskuddet til Kortfilmfestivalen. Grimstads bidrag er 650000. I tillegg kommer dugnadshjelp og leie av lokaler verdsatt til 350000. Dette utgjør rundt 25 % av kostnadene, resten dekkes av stat og fylke. Kortfilmfestivalen fikk jo status som knutepunktsinstitusjon i 2006.
Hvis man bare tenker penger, legger sannsynlig vis 700 deltagere mer igjen i Grimstadøkonomien den korte uka festivalen varer, enn det kommunen bidrar med.
Og Kortfilmfestivalen bidrar mye mer til å løfte Grimstad som kulturby, nasjonalt og på verdenskartet. Den bidrar til å skape et nasjonalt bilde av Grimstad som den spennende og attraktive byen på Sørlandet.
Det vil være synd og uklokt å miste Kortfilmfestivalen nå.

Øystein Haga (V), leder for kulturutvalget i Grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**