Odd Einar Dørum og Øystein Haga til Gunnar Knudsens barndomsheim

Mandag ettermiddag åpner Svein og Marit Thorsen dørene til statsminister Gunnar Knudsens barndomsheim Saltrød i Arendal for Odd Einar Dørum, og Øystein Haga. Gunnar Knudsen var statsminister i to regjeringar mellom 1913 og 1920, han var finansminister fram til Michelsenregjeringa gjekk inn for kongedømme i 1905 og han var ein av

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


dei mest markante statsministrar i norsk historie.

Odd Einar Dørum

Foto: Linda Ness Rotihaug

Odd Einar Dørum går ut av Stortinget nå, etter 4 peridoar som stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag (1977-1981) og Oslo (1997-2009), og har vore både samferdsleminister og justisminister i periodane 1997-2000 og 2001-2005. Han har interessert seg mykje for Gunnar Knudsen og ser fram til å kunne sjå barndomsheimen.

Øystein Haga fornøgd

Foto: Jan Kløvstad

Øystein Haga er Venstres førstekandidat i Aust-Agder, også han med sterk interesse i Venstres historie og Gunnar Knudsen.

Meir om Gunnar Knudsen i Bernt A. Nissens biografi frå 1957 og Per Fuglums bok om Gunnar Knudsens statsministerår “Én skute – én skipper” (Tapir forlag 1988), og på wikipedia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**