Viktige Venstresaker i Nord – Trøndelag og Namdalen

Noen av sakene Venstre har jobbet med i 2009 og følger aktivt lokalt i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Nord – Trøndelag:

Nord-Trøndelag Venstre

Nord-Trøndelag Venstre
Foto: Christoffer Biong

1. RV 17– Leder i Nord-Trøndelag Venstre André Skjelstad har jobbet utrettelig i denne saken, som nå ser ut til å bli iverksatt.
2. Hurtigtog “Steinkjer – Trondheim“. Nord – Trønderne kan ikke bare sitte å se på at det legges til rette for høyhastighetstog sør for Trondheim.
3. Utarbeide tiltak for eldrebølgen som nå velter innover landet..
4. Bedre rusavvenningstilbudet i fylket. Satse på forebygging av rusproblematikk.
5. Opprettholde og viderutvikle et godt helsetilbud i fylket. Ta vare på Sykestua på Rørvik, DPSene på Kolvereid og Stjørdal. Fortsatt utvikle rehabiliteringssenteret på Høylandet.
6. Kommunesammenslåing i Nord – Trøndelag, – forslag om å slå sammen kommuner til 4 regioner.
7. Foreslå politiutdannelse på Værnes.
8. Arbeide aktivt med museumstrukturen i fylket.
9. Teaterutdanning ved HiNT.
10. Likestille offentlig og privat barnehagedrift.
11. Utvikling og utbygging av klimavennlig kraft i Nord – Trøndelag.
– Forvaltningen og eierskapet i NTE.
12. Bru til Jøa.

Namsos og Namdalen:
1. Ferdigstilling av Namdalsprosjektet i 2009.
2. Ny brannstasjon i Namsos.
3. Helhetlig arealplan for Namsos kommune.

4. Namdalsbanen må opprustes. Aplitt skipes ut fra dypvannskaia på Spillum?
5. Skolene på Sørenget og Bangsund ferdigstilles. Idretthall ved Bangsund skole er satt på prioriteringsliste.
6. Opprettholde aktiviteten og øke spesialisttilgangen til Sykehuset Namsos.
7. Rock City, bygges med undervisning tilknyttet HiNT og Olav Duun videregående skole.
– Nytt hotel og ny kino etableres i virksomheten.
8. Kulturskoletilbudet videreutvikles.
9. Nytt krematorieum i Namsos planlegges.
10. Foreslå oppdatering av en strategisk næringsplan i Namsos kommune.
11. Kleppen Idrettspark

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**