Koalisjonen vil sikre fortau fra Hope skole til Karolina

For tredje år på rad gikk AP imot koalisjonens budsjettforslag om å etablere fortau langs Fylkesvegen fra Hope skole til Karolina for å sikre barn og unge en sikker skoleveg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Koalisjonen sikrer fortau fra Hope skole til Karolina sier gruppeleder Jan Einar Henriksen

Koalisjonen sikrer fortau fra Hope skole til Karolina sier gruppeleder Jan Einar Henriksen

Aps gjentatte motstand kom frem i det APs 2 representanter, sammen med Rødts ene representant, under formannskapets behandling av langtidsplanen for 2010 — 2013, stemte imot varaordførerens fremlagte forslag om å ferdigstille det planlagte trafikksikringstiltaket, som tidligere to ganger er vedtatt av bystyrets flertall ved budsjettbehandlingene i 2007 og 2008.

Vi registrerer at mindretallet ikke ønsker å bruke kommunale midler for å sikre en god løsninger langs Fylkesveg på Hope, mens de samme representantene stemte for rådmannens forslag om å benytte kommunale midler for å sluttføre arbeidet i Strandgata i Risør. Jf også Aps innlegg i Aust Agder Blad 15. August 2009. For sammenligningens skyld nevnes at Strandgata er Riksveg, at Strandgata om ikke alt for lang tid ventelig vil bli omgjort til Fylkesveg, og at det allerede er fortau, gangfelt, lys og god trafikksikkerhet langs Strandgata.

Velgerne bør merke seg at en samlet koalisjon (Høyre, Krf. Frp. og Venstre) nå sørger på å sikre fortau på hele strekningen fra Hope skole til Karolina, slik at barn og unge (og for så vidt også alle vi andre) som ferdes på strekningen får en sikrere veg.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**