Miljøprisen 2009 til Oscarsborg Festnings Venner

Frogn Venstres miljøpris for 2009 går til Oscarsborg Festnings Venner for ekstraordinær innsats for lokalmiljøet. Venneforeningen får prisen for arbeidet de har gjort gjennom 25 år for å bevare festningsanleggene og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Når Oscarsborg i dag fremstår som et av Frogns viktigste besøksmål, som et innbydende landemerke i fjorden, og som en viktig påminnelse om vår nære historie, skyldes det i stor grad Venneforeningens innsats, sier Frogn Venstres leder Erik Lundeby.

De frivillige entusiastene har pusset opp kanonene i hovedbatteriet, organisert opphentingen av Blücher-ankeret som nå ligger i badeparken, og ryddet og fått i stand skilting av anleggene på land. Både museet og kulturarrangementene på Oscarsborg har nytt godt av innsatsviljen til vennene. Nå har Oscarsborg Festnings Venner for annen gang skaffet midler til å lyssette borgen, slik at den også om kvelden vil komme enda bedre til sin rett.

Miljøprisen har siden 1986 vært en påskjønnelse til personer eller foreninger i Frogn som gjennom frivillig innsats har gitt et vesentlig bidrag til lokalmiljøet. Livskvalitet og et godt lokalmiljø kan ikke skapes av kommunale vedtak og tjenesteproduksjon alene, sier Lundeby, men er avhengig av at enkeltpersoner og foreninger på eget initiativ gjør en innsats for et formål de tror på. Det er gledelig å se at Oscarsborg Festnings Venner har beholdt engasjementet og innsatsviljen gjennom 25 år, avslutter han.

Det er Frogn Venstres styre som tildeler prisen, en plakett av messing og tre som foreningen kan ha som et varig minne. Miljøprisen for 2009 vil overrekkes av Venstres Akershuskandidat Abid Raja under en høytidelighet i Avistegnerhuset torsdag 3. september kl 15. Venneforeningens leder Tore Glenne vil ta imot prisen, og si noen ord om venneforeningens historie, utfordringer og planer.

Se liste over alle prisvinnere siden 1986 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**