Venstres miljøpris til Svein Tveitdal

Aust-Agder Venstre har lang tradisjon for å dele ut en miljøvernpris annethvert år, og naturlig nok er vi det eneste partiet som fast deler ut en miljøpris. Svein Tveitdal får Aust-Agder Venstres miljøpris for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tveitdal får den fordi han lokalt, nasjonalt og internasjonalt har gjort og gjør en formidabel innsats for kontaktskaping og formidling av de store utfordringene klimaendringene gir oss, sa Venstres stortingskandidat Øystein Haga da han ga Svein Tveitdal Venstres miljøpris i et arrangement på Dømmesmoen i dag.

Stem Venstre og få Øystein Haga på StortingetFoto: VenstreSvein Tveitdal var blant de aller mest sentrale ved etableringa av FN-kontoret GRID i Arendal. Han har vært mangeårig sjef der, han har vært divisjonsdirektør ved FNs miljøhovedkvarter UNEP i Nairobi, han har vært spesialrådgiver ved GRID-Arendal etter Afrika-oppholdet og nå er han miljøambassadør både for Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Han er medforfatter og redaktør for en rekke publikasjoner om miljø og klima verden rundt. Eksempler på dette er “Economics of Geographical Databases” og “IT as a tool to increase efficiency in environment reporting”. Han spilte en meget sentral rolle i sekretariatet for FNs klimapanel, som delte Nobelprisen med Al Gore. Svein Tveitdal har en integritet som gjør at han alltid lyttes til. Helt fra de menige medlemmer i natur og Ungdom til FNs generalsekretær nyter han stor respekt — og tillit.

Svein Tveitdal fikk Aust Agder Venstres miljøris 2009Foto: Jan KløvstadSvein Tveitdal er ikke redd for å fortelle de ofte bitre fakta i klimapolitikken:

“Den brutale sannhet er at de rike landene må redusere klimagassutslippene med minst 90 prosent innen 2050. Og det haster, skrev Svein Tveitdal i ein kronikk i flere viktige norske aviser våren 2007. Han ser det langsiktige perspektivet. Jeg siterer litt fra denne kronikken:

“DET VI GJØR I DAG har kun begrenset virkning på kort sikt, men vil ha betydelig innvirkning på hva som skjer med klimaet om 100 år. Manglende handling nå kan gi seks grader økning av gjennomsnittstemperaturen ved utgangen av århundret. Da er det for sent å avverge en katastrofe. Teoriene om at utslippene må reduseres der det er billigst – altså i u-land – er i ferd med å bli en farlig sovepute for handling hjemme.

Kofi Annan sa på det siste partsmøtet i klimakonvensjonen i Nairobi i november i 2006 at global oppvarming representerer tidenes største trussel mot menneskeheten. Varskosignalene har ikke manglet fra klimaforskerne de siste 20 årene og blir stadig sterkere. Men fortsatt øker utslippene både i rike og fattige land. Kyoto-protokollen er en bitte liten start. Selv om den overholdes til punkt og prikke, reduserer den oppvarmingen med mindre enn en tiendedels grad.

Generalsekretæren innrømmet at de globale klimaforhandlingene i FN-regi ikke har gitt nødvendige resultater. For å komme videre oppfordret Annan statsledere, næringslivsledere og deg og meg til å vise mot og lederskap og gjennomføre tiltak nå. For Norge vil internasjonalt lederskap innebære å gå inn for 80 prosent utslippsreduksjoner innen 2050 som et forsvarlig globalt mål, lovbestemme reduksjoner i Norge på 80 prosent, og være villig til å gå lenger hvis andre følger med. ”

Tveitdal er ingen passiv pessimist, han viser også veg. Jeg siterer igjen:
“Den norske regjering har i denne situasjonen en unik mulighet. I samarbeid med norsk industri og forskningsmiljøene har landet råd til å ta på seg en historisk lederrolle uten å sette vår økonomiske utvikling på spill. 80 prosent utslippsreduksjoner i Norge innen 2050 og opptrapping av hjelp til utviklingsland vil kunne bringe oss dit. En posisjon som også vil være lønnsom på sikt. Lavutslippssamfunnet er framtidas marked. Og pionerer som har mot til å gå foran i en nødvendig historisk omlegging, vil neppe sitte igjen som tapere. ”

Vi i Venstre mener Svein Tveitdal er en meget verdig mottaker av miljøprisen vår, – vi er og vil fortsatt være den fremste og sterkeste drivkrafta for et grønt Agder. Vi driver valgkampen med Grønt lys for Agder! som slagord , og en av dem som gir oss sterkest inspirasjon og mest faglig tyngde for å stå på i dette arbeidet er Svein Tveitdal.

Aust Agder Venstre miljøpris 2009 består av en vannmugge utført av Camilla Børresen fra Risør, og symboliserer at miljøarbeid må vannes jevnlig for å få gode vekstforhold.
At vannmuggen ikke har hank, og i tillegg er knudrete viser også at miljøarbeidet ikke skal være enkelt, men noe en må jobbe aktivt med for å få gode resultat. Grønnfarven symboliserer også miljøet og Venstres arbeid for et bedre miljø.

Vær så god, Svein Tveitdal!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**