Vinnere av Frogn Venstres miljøpris

Frogn Venstres miljøpris går til mennesker eller organisasjoner som gjennom en ekstraordinær innsats har bidratt til et godt miljø og lokalsamfunn i Frogn kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Følgende organisasjoner eller personer har blitt tildelt Frogn Venstres miljøpris.

1985 Finn Deichmann-Johannesen for bevaring av bekker og vassdrag, og byggeforbud i vannkanten.
1986 Øyvind Dahl, for alternativ vegtrasé for Drøbaksforbindelsen
1987 DFIs skigruppe, for innsats for barn (Karusellrennene)
1988 Reidar Finsrud, for galleriet på Torkildstranda
1989 Magne Lein, Aksjon mot Fjordbroene
1990 Skomaker Pedersen for berikelse av miljøet
1991 Disponent Pedersen i Fergeselskapet, alternativ til Tverrforbindelsen
1992 Tore Hartmann Eriksen, for Maritimt museum
1993 Bernhard Magnussen, for samfunnsinnsats
1994 Jan Kåre Øien, Drøbakskunstner
1995 Pål Andresen, innsats for ungdommen
1996 Drøbak Frogn Husmorlag, for samfunnsinnsats
1997 Anne Berit Millstein og Reidar Stenseth, for barneaktiviteter ved Studiescenen
1998 Heeraksjonen, for bevaring av Frogn Nordmark
1999 DFI, for samfunnsinnsats
2000 Verneforeningen Gamle Drøbak, for å ta vare på bymiljøet
2001 Rudi Kreul, for innsatsen for beplanting i Drøbak
2002 Øystein Øystå, for Drøbakskulturen
2003 Eva og Willy Johansen, for Julehuset
2004 Pavelstorget v/brødrene Fæste, for miljøskaping
2005 Lensmannskontoret i Frogn, for ungdomsarbeidet
2006 Odd E. Elnæs, for ungdomsarbeidet i Lions
2007 Mona Stovner Johansen, parkeringsvakt som steller byen
2008 Frognmarkas Venner, for innsats for marka
2009 Oscarsborg Festnings Venner, for innsats for lokalmiljøet
2010 DFIs skigruppe, for ekstraordinær dugnadsinnsats med skiløyper og snøproduksjon
2011 Tom Kristiansen, for innsatsen som turistsjef og julenisse
2012 Frogn eldresenter, for ekstraordinær innsats av eldre og for eldre i Frogn
2013 Espen Olafsen, for engasjement og innsats for kultur, idrett og næringsliv i Frogn
2017 Drøbaks glade damer, for bruktmarkedet på Seiersten
2018 Frogn bygdekvinnelag, for sine aktiviteter som skaper liv på Frognbygda
2019 Avistegnernes hus, for sin innsats for ytringsfriheten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**