Enda flere grunner til å stemme Venstre?

Her har du 16 gode grunner til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stem Venstre for:

-mer fornybar energi
-kvalitet i eldreomsorgen
-styrket lokaldemokrati
-bedre kulturminnevern
-flerkulturelt samfunn
-mer leksehjelp
-respekt for ulikhet
-innføring av borgerlønn
-vern av biologisk mangfold
-flere og raskere tog
-mer fleksibelt arbeidsliv
-bedre integrering
-bedre rusbehandling
-mer nyskaping
-beholde Nasjonalgalleriet
-bedre dyrevelferd
-en human asylpolitikk

 Godt valg 14. september!

Godt valg 14. september!
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**