Ja fra Venstre til sykehuset

“Ja, det også” og “ja” er Venstres svar på to spørsmål fra Alf-Eivind Ljøstad i SSA i Våre Hjerter i artikkelen “Sykehuset — vårt kjæreste eie” i Agderposten 15. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sjukehuset i Arendal

Foto: Arendal Venstre

Ja, det også
Ljøstad spør om stortingskandidatene vil arbeide hardt og gjentatte ganger for større bevilgninger til sykehussektoren generelt. Ja, det vil Venstre. Men vi løser ikke alle helseproblemer bare med mer penger. Enda viktigere er det å få bedre styring på den eksplosive utgiftsveksten i sykehussektoren. Denne veksten starta da Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre vedtok den største avdemokratisering i nyere norsk historie ved å overføre sykehusansvaret fra fylkeskommunene til staten. Stykkprisfinansieringen har gjort utgiftsveksten enda verre. En av de største utfordringene er å organisere helsevesenet slik at framtidige generasjoner kan klare å betale for tryggheten til hver enkelt av oss. Derfor arbeider vi grundig med den foreslåtte samhandlingsreformen, som Bondevikregjeringen starta med og som etter nesten fire år i skuffen til dagens regjering endelig har kommet fram i dagslys. Bjarne Håkon Hansen har mange konstruktive tanker, som vi vil følge i kritisk og konstruktiv diskusjon. Venstres mål er trygghet for den enkelte i alle livsfaser.

Ja
Spørsmål nr. 2 er om stortingskandidatene vil bevare og videreutvikle vårt eget sykehus i vårt eget fylke. Ja, Venstre har arbeidet og vil fortsatt arbeide hardt for bevaring og videreutvikling av sykehuset i Arendal. Sørlandet skal ha tre sykehus — i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Vi er glade for at dette også er slått fast i strategiplanen til Sørlandet sykehus. Vi i Venstre definerer et sykehus som et helårsåpent sykehus, og er sterkt kritiske til sommerstenging av flere avdelinger i Arendal.
La meg også få gi en honnør til SSA i våre hjerter. Stå på!

Øystein Haga fornøgd

Foto: Jan Kløvstad

Øystein Haga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**