100-meters sonen i fare i Kongsvinger kommune

Konsvinger Venstre mener flertallet bidrar til å rasere 100 metersbeltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kommuneplanen i Kongsvinger ble vedtatt i kommunestyret for en tid siden. I planen var det særskilt pekt på å frede 100-metersbeltet til vann, og man har innlemmet lovens bokstav i egen plan.
Senest i planutvalget i uke 33/09, ble kommuneplanen fraveket og enkeltsaker ble innvilget.

Kommunestyret er nå eneste utvei for å bevare denne sonen fri for nybygg og omgjøringer på eiendommer i kommunen.
Er det slik at Kongsvinger kommunestyre vedtar en ting, for deretter at utvalgene “glemmer” sine egne politiske vedtak for å sikre stemmer fra befolkningen ?

V sammen med H, Sp og SV var de eneste som stemte imot en omgjøring innenfor 100-metersbeltet, mens Ap, FrP og Pp hadde flertall for å “glemme” egen kommuneplan.

for egen regning
J.A. Stenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**