Dobling av antall kollektivreiser innen 2020!

I Venstre har vi innsett at morgendagens trafikkutfordringer ikke kan løses ved kun å legge bedre til rette for bilene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vi lover bedre buss

Den veldig alvorlige globale klimasituasjonen, men også vårt mål om å sikre mer menneskevennlige byer og lokalsamfunn, tilsier at det må bli mye mer attraktivt å reise kollektivt!

Det vil Venstre gjøre noe med. Raskt!

I tillegg til å satse på utbygging av tryggere og bedre stamveger, har Venstre derfor den aller mest ambisiøse kollektivsatsingen i norsk politikk.

Reduksjonene i rutetilbudet vi har sett i Vest-Agder det siste året, er et skritt i feil retning! Venstres tiltak har som mål å oppnå en dobling av antall kollektivreiser innen 2020.

Grønn buss

Dette vil du merke raskt. Ved et mye bedre busstilbud, og ved at det vil bli mer lønnsomt å velge buss, både økonomisk og tidsmessig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**