Fremskrittspartiets klimasvada

En troverdig og helhetlig klimapolitikk er basert på anbefalingene av FNs klimpanel og føres
bare av ett parti i dette landet — Venstre. Hvor lenge kan Fremskrittspartiet benekte åpenbare fakta? spør Venstres fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa i gd i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fremskrittspartiets fylkespolitiker Olaf Diserud prøver å ta tak i klimaproblematikken i sitt innlegg den 20. august. Det er gledelig at Frp engasjerer seg i klimadebatten hvor de stort sett har vært fraværende — og kanskje ikke så dumt tatt i betraktning at ifølge undersøkelser har velgerne minst tillit til Frp når det gjelder nettopp dette temaet.

At velgerne ikke har tillit til Frp’s klimapolitikk er kanskje ikke så rart når man leser Diseruds kronikk. Diserud presterer med å skrive: "Forskere er ikke enige i hvor stor grad en global oppvarming er forårsaket av menneskelige utslipp av CO2". Nei vel? Hva er fylkespolitiker Diseruds kilder?
Venstre tar i sin miljøpolitikk og i sitt syn på klimakrisen utgangspunkt i verdens mest kvalifiserte klimaforskere — nemlig de som sitter i FNs klimapanel. Ekspertene som deltar i klimapanelets arbeid er valgt ut i kraft av sin faglige ekspertise og kommer i all hovedsak fra høyt anerkjente universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og meteorologiske institutter. Med andre ord, de er crème de la crème når det gjelder faglig tyngde.

Jeg mener å huske fylkestingsrepresentant Diserud å uttale seg fra talerstolen i forbindelse med en debatt at hvis han ikke kan noe om saken selv, konsulterer han alltid fagfolk. Denne debatten handlet om Teater Innlandet. Hvorfor konsulterer Diserud fagfolk når det handler om teater, men ikke når det handler om klimakrisen? Diserud siterer riktignok Mark Lynas’ eminente bok Seks grader hvor Lynas skriver om den middelalderske varmeperioden, men Diserud unnlater å sitere Lynas når Lynas skriver at den nåværende varmeperioden er menneskeskapt og så alvorlig at "det burde være panikk i gatene" og "skrikende mennesker på hustakene". Mens Diserud klipper og limer sånn som det passer han og partiet hans best, uttaler verdens mest kvalifiserte klimaforskere i klimapanelets fjerde rapport at sannsynligheten for at oppvarmingen skyldes naturlige klimaprosesser alene er mindre enn 5 %. Mindre enn 5 %, Diserud! Og dette baserer Frp og Diserud sin klimapolitikk på? "Det er ikke politisk enighet om virkemidlene for å stoppe og eventuelt reversere dette", skriver Diserud videre om den globale oppvarmingen. Den politiske enigheten mangler vi ikke minst når Fremskrittspartiet velger å ikke tro på det toppforskere konkluderer.

Venstre er det mest offensive klimapartiet på Stortinget. Venstre mener at Norge skal være en pådriver og et foregangsland i klimapolitikken. Venstre vil at Norge i neste stortingsperiode skal ta de avgjørende stegene fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi. I den katastrofale situasjonen hvor vi er nå — og som Lynas poengtert og oppsiktsvekkende beskriver i sin bok — er det ikke nok med Diseruds markedsbaserte grønne sertifikater og "nye avskrivingssatser". En troverdig og helhetlig klimapolitikk er basert på anbefalingene av FNs klimpanel og føres bare av ett parti i dette landet — Venstre. Hvor lenge kan Fremskrittspartiet benekte åpenbare fakta?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**