Lokalpolitikk -Venstre sitt ståsted

Nå er valgkampen for alvor i gang på Askøy og vi skal på best mulig måte få fram budskapet og hva en stemme på Venstre vil utgjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

Men først vil jeg si noe kort om hva som vil være viktige saker:
Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansettso sial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle, overalt. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er:
Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.
Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.
Å bygge kunnskapssamfunnet.
En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.
Flere gründere og nye bedrifter.
Å reformere velferdssamfunnet.
Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.
Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

For den jevne askøyværing vil denne politikken merkes ved at en får bedre valgfrihet og rettingheter for den enkelte borger. Gode eksempler her er blant annet at de eldre får mulighet til i større grad å velge hvordan alderdommen blir ved at en får mulighet til å kunne bo hjemme med den hjepen som er nødvendig. Men det skal selvsagt også være et godt tilbud om aldershjem og lignende. Et annet eksempel er hvordan nybakte foreldre skal ordne fødselspermisjon. Vi ønsker at familien selv får størst mulig frihet til å velge den ordingen som passer dem, det er tross alt de som lever livene sine og vet hva behovet er.

Slike eksempler er det mange av og jeg kan selvsagt ikke ramse opp alle. Men et sterkt Venstre er viktig for en balansert politikk. Godt valg

Arild Raftevoll
Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**